Shopping Location

We think your location is ?

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") regelen uw relatie met onze website (de "Dienst") die door BRIXTOL TEXTILES ("ons", "wij", of "onze") wordt beheerd vanaf de volgende domeinen:

  • https://www.brixtoltextiles.com
  • https://www.brixtoltextiles.se
  • https://www.brixtoltextiles.co.uk
  • https://www.brixtoltextiles.nl
  • https://www.brixtoltextiles.de
  • https://www.brixtol.cloud
  • https://www.brixtol.com

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u ermee in aan deze Voorwaarden gebonden te zijn. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

Aankopen

Indien u een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie. U verklaart en garandeert dat: (i) je het wettelijke recht hebt om een creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die je ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is. Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent u ons het recht de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken.

Wij behouden ons het recht voor je bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in je bestelling of andere redenen. Wij behouden ons het recht voor je bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken ons aanbod van producten en diensten op de Dienst voortdurend bij. De producten of diensten die op onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Dienst en in onze reclame op andere websites.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Rekeningen

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, moet je ons informatie verstrekken die te allen tijde accuraat, volledig en actueel is. Indien u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, hetgeen kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij is.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra je je bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van je account.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van BRIXTOL TEXTILES en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel Zweden als het buitenland. Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIXTOL TEXTILES.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door BRIXTOL TEXTILES.

BRIXTOL TEXTILES heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Je erkent verder en gaat ermee akkoord dat BRIXTOL TEXTILES niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. Wij adviseren je met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die je bezoekt.

Beëindiging

We kunnen je account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als je de Voorwaarden schendt. Bij beëindiging komt je recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te vervallen. Als je je account wilt beëindigen, kun je gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.